Gewoonlik vir beeste is dit gebruike om voervoere te gebruik met 'n lengte van 100-120 cm, nie minder nie. Die onderste breedte is gewoonlik ongeveer 35-40 cm. Die hoogte van die buitekant word gewoonlik 70-75 cm. Terselfdertyd is daar baie opsies vir gereedgemaakte tenks, en jy kan 'n model individueel vir individuele parameters maak om ...
Ebbi Fischer, gebruik 'n soortgelyk­e stelsel by hul GenTecSol-voertoetss­tasie op Fischer se plaas by Hochfeld, waar bulle vir voerdoeltr­effendheid geëvalueer word. Daar is skandeerde­rs by die voerbakke geïnstalle­er om die bulle se elektronie­se oorplaatji­es te lees as die beeste hul koppe by die voerbak insteek.