Hotărârea Guvernului 1353 / 1990 | Civvic.ro. Guvernul României hotărăște: Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexele nr. 1.1-1.9. Art.
Monitorul Oficial 31/1991. Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.