WANGIDLA UBABAH UMA ESEMSEBENZINI . Ngokuhlala besizihlalela eMandeni komalume mina ngizifundela khona sizihlalele nomalume kamnandi kungenankinga, futhi omalume bengenzela yonkinto bengikhonzile,...
Mbhebhi womama. 좋아하는 사람 696명 · 이야기하고 있는 사람들 2명. 개인 블로그